Branddetectie
© Tion Installatie Techniek. 2021

Technische Installatie en Ondersteuning

Brandmelding en certificering     1: Opstellen Programma van eisen (PvE) Om vast te stellen in welke vorm een systeem noodzakelijk is en om een certificaat te kunnen afgeven is het noodzakelijk om vooraf een PvE op te stellen voordat een offerte kan worden gemaakt. Hierin worden de eisen geformuleerd gebaseerd op de wettelijke regelgeving zoals het bouwbesluit, de bouwverordening, normen en hiervoor geldende richtlijnen. Het PvE moet worden opgesteld door een projecteringsdeskundige. Indien er twee eisende partijen zijn (b.v. brandweer en verzekeraar) moet volgens de Regeling Brandmeldinstallaties een erkende PvE-opsteller het PvE opstellen. In dit PvE wordt de omvang van het systeem bepaalt zoals alleen handmelders of gedeeltelijke bewaking. Maar ook wordt bepaald of en hoe ontruimingsalarm moet worden aangestuurd. Het concept PvE wordt voor goedkeuring aangeboden aan alle partijen, die het ondertekenen bij akkoord waardoor de basis vastligt. Dan pas kan een offerte voor een brandmeldsysteem worden opgemaakt 2: Projectering Voor het maken van een op het project afgestemde offerte is het noodzakelijk dat bij de aanvraag voor een brandmeldinstallatie de juiste informatie wordt aangeleverd. Zoals het programma van eisen en een set bouwkundige tekening(en) schaal 1:100 of 1:200. Voor bestaande projecten is het vaak wenselijk de situatie ter plaatse door een projecteringsdeskundige van Tion te laten opnemen. Met deze informatie wordt op basis van regelgeving en normering de juiste projectering verricht en een op het project afgestemde offerte gemaakt. 3: Levering Na uw opdracht wordt het project zorgvuldig voorbereid. In samenspraak wordt de aanvang van de installatiewerkzaamheden vastgesteld en zullen de benodigde onderdelen worden geleverd. Indien Tion zelf niet het installerende bedrijf is zal het installerende bedrijf worden ondersteund d.m.v. projectbegeleiding, installatievoorschriften en mogelijk door specialisten van Tion ter plaatse. Alle te leveren producten voldoen aan de NEN EN 54, waardoor ze toepasbaar zijn in gecertificeerde brandsystemen. 4: Installeren In dit stadium wordt de brandmeldinstallatie aangelegd waarbij eventuele brandweerpanelen, koppeling op andere systemen en diverse sturingen in nauw overleg met de elektrotechnisch installateur en Tion worden gerealiseerd. Tevens worden indien gewenst de afspraken gemaakt voor het gezamenlijk inbedrijf stellen van de installatie. De brandmeldinstallatie dient te worden aangelegd door een ”Erkend Installatiebedrijf Brandmeldinstallaties”. 5: Inbedrijfstelling De inbedrijfstelling vindt plaats nadat de gehele brandmeldinstallatie is geïnstalleerd en getest. Ook de verschillende installaties zoals deurmagneten, liften, ventilatie en de doormelding zijn gerealiseerd. Tijdens de inbedrijfstelling worden alle melders, signaleringen, signaalgevers en de sturingen getest en zullen eventueel optredende storingen worden verholpen. Door Tion zal een rapport van oplevering worden opgesteld waarin alle voor de installatie relevante gegevens worden gecontroleerd en beoordeeld. 6: Oplevering Tijdens de oplevering zal de gebruiker worden geïnstrueerd over de werking en bediening van het systeem. De brandmeldinstallatie kan eventueel gezamenlijk met de brandweer worden getest op werking en of meldingen op hun meldkamer worden ontvangen. 7: Onderhoud en service  Na in dienst stellen blijft het belangrijk dat het systeem goed blijft functioneren. Zo zal een Opgeleid Persoon (OP) in uw bedrijf of instelling het beheer van de installatie overnemen. Tion kan zorgen voor de benodigde cursus / uitleg van de Opgeleide Personen. Daarnaast wordt het systeem periodiek op contractbasis gecontroleerd door een Deskundig Persoon (DP) van Tion. Indien het certificaat zal verlopen maakt de DP een onderhoudsrapport op. Bij gebreken wordt een offerte gestuurd voor de noodzakelijke acties.
Solar Security Plus Dealer
Security plus dealer Solar: - Siemens Sinteso (licentie) - Siemens Cerberus Pro - Siemens FS120 - Cerberus Fit - Siemens FC360 - Cerberus Fit - Siemens conventioneel FC10
Overige ondersteuning
Verder ondersteunen wij: - TEF Orion - TEF Junior 1-2 Loops - TEF Juno-Net 1-96 loops - Vesda-E VEP Aspiratie